Felnőtt szépirodalmi és szakirodalmi olvasó – Kézikönyvtár

Olvasótermünkben nyugodt, kényelmes körülmények között tanulhatnak, kutathatnak, olvasgathatnak látogatóink. 16 egyedi megvilágítású férőhellyel és munkaasztallal. A polcokon lexikonok adattárak, segédkönyvek, egy-egy tudományterület elméleti és történeti összefoglalói nyertek elhelyezést. Kb. 8000 kötet. Leggazdagabb a társadalomtudományok (szociológia, politika, pedagógia, néprajz, történelem) és az irodalomtudomány könyvanyaga. Értékes a képzőmuvészeti gyűjtemény. A világ legnagyobb, leghíresebb múzeumait, művészeit bemutató albumok nagy alakjuk miatt a kézikönyvtárban külön helyen tárolhatók. Sok az értékes, múlt században megjelent lexikon, monográfia, amik ma már sokszor csak reprint kiadásban lelhetők fel. Külön figyelmet érdemel a könyvtár bekötött folyóirat-állománya, amely szintén helybeni használattal áll az olvasók rendelkezésére. 

A kézikönyvtárban találhatók az Internetes szolgáltatást lehetővé tevő számítógépek. Jelenleg 5 db számítógépen lehet Internetezni – ingyen – nyitvatartási időn belül, könyvtári tagsággal rendelkező olvasóinknak. Az Internethasználat szabályait megismerhetik olvasóink a számítógépek melletti szóróanyagból. Külön számítógépen lehet a különféle alább felsorolt adatbázisokat használni. Az olvasóteremben az eligazodást a feliratok, útmutatók és természetesen az olvasószolgálatban dolgozó könyvtárosok segítik. Az olvasóterem használata könyvtári regisztrációhoz, tagsághoz vagy napijegyes beiratkozáshoz kötött.