A könyvtár rövid története 2.

Járási könyvtárként jelentős feladatot látott el a községi könyvtári hálózat létrehozásában. Hatékonyan közreműködött a gyűjtemények kialakításában, a működési feltételek biztosításában.

Az 1966-ig tartó időszak a könyvtár életében igen meghatározó volt, ez idő alatt alakult ki a városi fiókhálózat. Voltak kölcsönzőhelyek Nagyteleken, Sasteleken, a Zrínyi-, a Balassi utcában, a Lenin Tsz-ben, Kerekharaszton, a MÁV állomáson, az Albert Schweitzer Kórházban és Újhatvanban. A kezdeti lépések nehézségei után 1952-1956-ig könyvkölcsönző hely volt, 1956-ban az állomány jelentős része könyvégetés következtében megsemmisült így a fiókkönyvtár megszűnt. 1960-ban kezdte meg újra működését részfoglalkozású könyvtárossal. Kialakítását és létét az indokolja, hogy a város lakosságának fele ebben a városrészben él. 1974 óta korszerű körülmények között muködik 204 négyzetméter alapterületen 2 főfoglalkozású könyvtárossal. Ebben az időben 2-3 fofoglalkozású és 1 részfoglalkozású könyvtáros dolgozott a központi könyvtárban – az igazgatót is beleértve.

Egy színvonalas, polgári értékrendet tükröző olvasótermi gyűjtemény, bekötött folyóiratokkal kiegészítve várt arra, hogy méltó helyen végre az olvasók rendelkezésére állhasson. Igen jelentős volt már ekkor is a könyvtár irodalom-népszerűsítő szerepe, rendszeressé váltak az író-olvasó találkozók. 1966-ban a Szövetkezet utcába költözés minőségi változást jelentett a könyvtár életében. Itt folyóirat – olvasó, tágas szabadpolcos kölcsönző állt az olvasók rendelkezésére, az olvasótermi gyűjtemény szabadpolcra került . Ebben az időben működött a városban a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, melynek hallgatói igen nagy számban jártak könyvtárba. Szakirányú igényeik, további serkentést adtak bizonyos tudományterületek dokumentumainak beszerzéséhez. A jobb, korszerűbb könyvtári körülmények vonzották a város lakosságát és a tanulókat. Ebben az időben az intézmény már nemcsak készült a városi könyvtári funkcióra, hanem teljes mértékben be is töltötte azt. A kor kihívásainak és a jelentkező igényeknek megfelelve hozta létre a könyvtár zenei részlegét. Az épület bővíthetőségét kihasználva kialakult egy tágas kölcsönző, kellemes és világos olvasóterem, zenei részleg és külön feldolgozó helyiség is, lehetővé téve a könyvtári feladatok differenciálását.

Könyvtár oldalak: