A könyvtár rövid története 3.

Hamarosan újabb szakmai kihívásként jelentkezett az iskolai könyvtárak anyagának rendezése és a központosított iskolai könyvellátás megszervezése. Ezt országszerte felvállalták a városi könyvtárak és a munka eredményeként színvonalas iskolai könyvtári gyűjtemények jöttek létre. Ez a munka 1998-ban ( az országban utolsóként Hatvanban) szűnt meg, miután a munka nagyságrendje már meghaladta a könyvtár lehetőségeit.

 

A könyvtár jó híre a városon túl is terjedt, a gondosan gyarapított gyűjtemény meghozta a maga hasznát. Tovább bővült a rendezvények köre, évente nagy évfordulókhoz kapcsolódó irodalmi vetélkedők zajlottak, felvételi előkészítő előadássorozatok, zenei szemináriumok, hangversenyek, képzőművészeti kiállítások szerveződtek. A pedagógus Klub tagjaiból és az érdeklődő értelmiség soraiból támogató gyűrű alakult a könyvtár köré.

Az 1970-es években indult olvasótábori mozgalom terjedésében igen jelentős szerepet vállalt a hatvani bibliotéka. Az eredeti formájukban a hátrányos helyzetű fiatalok műveltségét kiegészíteni hivatott táborok, később a minden új iránt fogékony fiatalok közösségévé vált. A táborok minden évben ellátogattak egy-egy környező ország magyarlakta területeire is, így ismerve meg az ott élő magyarok életét, kultúráját, a határon túli magyar irodalom jeles képviselőit. Járt a tábor Erdélyben, a Felvidéken, Burgerlandban, Kárpátalján, a Vajdaságban, találkozhattak a tábor lakói például Sütő Andrással, Kányádi Sándorral, Dobos Lászlóval, Gál Sándorral, Fehér Ferenccel, Balla D. Károllyal, Szépfalussi Istvánnal, Galambos Ireneusz atyával. Olvasótáborokat ma is szervez a könyvtár kiegészítve mindezt azzal, hogy Hatvan testvérvárosának, Kézdivásárhelynek középiskolás diákjaival közösen felváltva látogatják meg egymást.

1990 - ben ismét jelentős mérföldkohöz érkezett el a könyvtár. A rendszerváltás következtében a volt MSZMP székházba költözhetett a gyűjtemény. A város főterén álló nem könyvtári célra készült épület „belakása” nem kis megalkuvást követelt, de magában hordozta a későbbi átalakítások lehetőségét, a városközponti elhelyezkedés előnyeit.

 

 

 

Könyvtár oldalak: